פרסי את הקלפים ושאלי שאלות מנחות כמו: 1. מה היה משמעותי עבורך השבוע? 2. עם מה הגעת היום למפגש? 3. במה הצלחת השבוע? 4. מה אתגר אותך השבוע? 5. מה היית רוצה שאדע עלייך שאני עוד לא יודעת? 6. אם היית יכולה לשוחח עם הגוף, מה הוא היה אומר לך?

אפשר לפרוס במהלך העבודה את כל סוגי הקלפים או סוג אחד בלבד. למשל- רק תמונות או רק משפטים או רק רגשות.