top of page


פרסי את הקלפים בתחילת המפגש ואפשרי למשתתפים להסתקרן ולהתבונן.

לאחר מכן שאלי את המשתתפים:

מהם האתגרים שאני מתמודד איתם בתקופה הזו?

איזו חוזקה יש בי שמאפשרת לי להתמודד בתקופה הזו?

איזו חוזקה גיליתי שיש בי בתקופת הסגר ?

למה אני זקוק כיום כדי להתמודד בתקופת הקורונה?

מה למדתי על עצמי בזכות הקורונה?

בקשי מהם לבחור קלף דרכו יוכלו לענות על השאלות. זכרי, האמת היא בעיניי המתבונן. אין אמת אחת ואין נכון או לא נכון. אפשרי זמן להעמקת ההתבוננות בקלפים.

Comments


watercolor-rainbow-border-painted-rainbo

בואו נדבר

מורן 058-4095439 / שרון 052-2996239

תודה על פנייתכם - אנו נחזור בהקדם

© 2020 by bocheret be. Proudly created with RMD

bottom of page